duminică, 23 ianuarie 2011

Traduceri legalizate si traduceri autorizate


Şi în acest caz se constată o influenţă direct proporţională a activlor circulante, respectiv a activelor ciclice din exploatare deoarece o majorare a elementelor activelor ciclice de tipul stocurilor sau creanţelor din exploatare generează o creştere a necesarului de fond de rulment din exploatare.
În practică se întâlnesc două situaţii privind NFRE: §    NFRE > 0 este situaţia specifică întreprinderilor industriale care au stocuri şi creanţe foarte mari, iar obligaţiile sunt mai mici, termenul de plată al acestora fiind redus, iar valoarea lor de asemenea;
§ NFRE < 0, în acest caz resursele exced necesarul, situaţie specifică întreprinderilor de distribuţie cu amănuntul care au creanţele egale cu zero, stocuri reduse datorită vitezei de rotaţie foarte accelerată şi obligaţii foarte mari datorită faptului că furnizorii acceptă condiţii contractuale drastice, întrucât au asigurată desfacerea pentru cantităţi mari, au garantată încasarea şi o rotaţie rapidă a mărfurilor.
Elementele mai puţin legate de exploatare corespund componentelor activului şi pasivului care sunt influenţate de activitatea curentă a întreprinderii, fără a fi strict înscrise în ciclul de exploatare. Este cazul, în activ de exemplu, al posturilor de debitori diverşi, asupra cărora întreprinderea a dobândit creanţe cu ocazia operaţiunilor curente, altele decât obiectul principal al activităţii sale. În pasiv, astfel de posturi corespund datoriilor contractate cu ocazia operaţiunilor din afara exploatării. Aceste resurse din afara exploatării înglobează de exemplu datorii fiscale legate de impozitul pe beneficii, întrucât plata acestui impozit nu poate fi considerată ca fiind legată strict de exploatare. De asemenea, resusele din afara exploatării pot include datoriile faţă de furnizorii de echipamente, care au acordat un credit comercial întreprinderii cu ocazia unei investiţii nelegată de exploatare8. Astfel putem determina necesarul de fond de rulment din afara exploatării: