duminică, 23 ianuarie 2011

NFRE


Necesarul de fond de rulment este deci determinat prin luarea în calcul a elementelor pe termen scurt ale activului şi pasivului, Deşi fiecare dintre aceste elemente rămâne în întreprindere o periodă scurtă de timp, ele se reînnoiesc permanent. Astfel, un lot de mărfuri al unei întreprinderi de distribuţie poate fi considerat ca o utilizare pe termen scurt. Dar stocul, în ansamblul său, face obiectul unei reînnoiri permanente. În consecinţă, reînnoirea utilizărilor şi a resurselor ciclice conferă NFR caracterul unei nevoi de finanţare permanentă, durabilă, chiar dacă fiecare dintre componentele sale apare la prima vedere ca un element pe termen scurt al bilanţului.
Optica funcţională analizează necesarul de fond de rulment mult mai în detaliu ceea ce conduce la identificarea elemetelor strict legate de exploatare şi a celor care nu sunt legate de exploatare obţinându-se astfel:
·       necesarul de fond de rulment din exploatare;
·       necesarul de fond de rulment din afara exploatării.
Elementele strict legate de exploatare corespund mărimii activelor şi pasivelor puse în
mişcare de operaţiile de aprovizionare, de producţie şi de vânzare. În activ, aceste mărimi înglobează în principal stocurile, creanţele asupra clienţilor şi avansurile vărsate de întreprindere cu ocazia unor comenzi făcute furnizorilor. Aceste elemente constituie utilizări de exploatare sau utilizări ciclice în sensul strict şi sunt reprezentate de activele ciclice din exploatare. În pasiv, aceste elemente înglobează în principal, datorii contractate de întreprindere faţă de furnizorii săi şi anumiţi clienţi care au acordat avansuri pentru comenzile lor în curs. Aceste elemente constituie resurse de exploatare sau resurse ciclice în sens strict. Se poate formula astfel necesaul de fond de rulment din exploatare (NFRE):
NFRE= Active ciclice din exploatare - Resurse ciclice din exploatare