duminică, 23 ianuarie 2011

Foraje puturi apa


Un alt indicator care este influenţat în mod direct de valoarea creanțelor şi care exprimă în acelaşi timp o expresie a eficienţei utilizării acestora este viteza de rotaţie a activelor circulante. Aceasta prezintă un interes aparte în contextul analizei economico-financiare, deoarece constituie un indicator de politică comercială9. Se semnalizează o activitate performantă atunci când viteza de rotaţie a activelor şi în special a celor circulante, ca element component cu rol dinamic definitoriu, este în creştere, deoarece favorizează mărirea masei profitului printr-un rulaj sporit al activelor în cadrul fazelor ciclului economic.
Eficienţa utilizării activelor circulante de care dispun agenţii economici este apreciată prin indicatori care au la bază procesul de transformare a capitalului pe un circuit în care resursele băneşti sunt folosite pentru achiziţionarea materiilor prime, materialelor şi energiei, a serviciilor şi lucrărilor executate de terţi, în continuare acestea sunt folosite în procesul de producţie sau de realizare a serviciilor, parcurgând unele stadii intermediare specifice pentru
ca apoi produsele finite sau serviciile să fie vândute şi deci încasată contravaloarea lor. În final, se obţine, prin urmare, reconstituirea formei băneşti a elementelor care prin parcurgerea ciclului economic s-au transformat în produse finite sau servicii. Menţionăm că pentru determinarea vitezei de rotaţie a activelor circulante am folosit soldul mediu al acestora şi am eliminat efectul disponibilităţilor.
Viteza de rotaţie a activelor circulante poate fi exprimată ca:
§    Numărul mediu de rotaţii al activelor circulante (N):      N = CA/Ac
§    Durata medie în zile a unei rotaţii (Dz):                            Dz = (Ac*Z)/CA
unde: Ac – valoarea medie a activelor circulante;
Z – numărul de zile calendaristice ale perioadei pentru care se face calculul vitezei de rotaţie;
CA – cifra de afaceri.