duminică, 23 ianuarie 2011

Scoala de soferi


Distincţia între NFRE şi NFRAE este realizată de literatura financiară conform căreia NFRE evidenţiază nevoia de finanţare determinată de ciclul de exploatare şi reprezintă suma pe care activitatea întreprinderii o solicită ca pe o nevoie continuă, permanentă de finanţare, iar noţiunea de NFRAE este legată de operaţiunile diverse ale întreprinderii, altele decât cele care constituie activitatea de bază. Distincţia între cele două concepte este de asemenea importantă pentru a putea localiza eventualele dezechilibre financiare apărute (din activitatea proprie sau din activităţile cu caracter întâmplător - excepţional).
Utilizând indicatorii prezentaţi anterior, fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment putem determina trezoreria netă a întreprinerii, indicator care exprimă poziţia pe care întreprinderea o are asupra operaţiunilor sale financiare pe termen scurt:
TN = FRNG – NFR = TA - TP
Trezoreria unei întreprinderi poate fi încadrată în una dintre următoarele situaţii: § TN > 0 ceea ce semnifică faptul că întreprinderea constiuie plasamente financiare faţă de partenerii financiari pentru o sumă care o depăşeşte pe cea a resurselor pe termen scurt obţinute de la partenerii financiari. În acest caz, situaţia exprimă o trezorerie îndestulătoare, pentru că întreprinderea dispune de lichidităţi abundente care să-i permită să ramburseze datoriile financiare pe termen scurt. Se poate vorbi de o reală autonomie financiară pe termen scurt.
§ TN < 0 arată că întreprinderea este dependentă de resursele sale financiare pe termen scurt, ceea ce evidenţiază faptul că lichidităţile sunt insuficiente pentru a permite ramburssarea datoriilor pe termen scurt. Cu toate acestea o trezorerie negativă nu trebuie imediat interpretată ca o situaţie de insolvabilitate deoarece numeroase societăţi supravieţuiesc şi chiar prosperă cu o asemenea situaţie.